Vad är Djurkunskap.fi (Eläintaito.fi)?

Har du ett eget husdjur eller drömmer du om att skaffa ett eget husdjur? Är du annars bara intresserad av djurskydd? Djurkunskap är SEY Djurskyddet Finlands nätkurs som är riktad främst till unga. Kursen behandlar djurs behov och välmående, djurskydd samt ett ansvarsfullt djurägande. Under kursens gång funderar vi över vårt eget förhållande och våra attityder till husdjur samt lär oss viktiga kunskaper och färdigheter. Under kursens gång funderar vi över ”Hur kan jag ge ett gott liv åt ett djur?”

Skapa ett konto och kom med!

För vem passar kursen?

Kursen Djurkunskap riktar sig till ungdomar över 12 år, men vem som helst som kan läsa och är intresserad av djurs välmående och av djurskydd kan avlägga kursen. Att delta i kursen är gratis. Du kan påbörja kursen när som helst och avlägga den i egen takt helt enligt egen tidtabell. De del-områden som du avlagt sparas då du loggar ut. Du kan fortsätta där du sist blev när du loggar in igen. Efter avlagd kurs kan du själv skriva ut Djurkunskaps-diplomet som ett intyg på de saker du lärt dig.

Pedagog eller förälder - läs mer!

Deltag i kursen!

1. Skapa ett konto

Ditt användarnamn och lösenord skapas automatiskt.
Kom ihåg att skriva upp det!

2. Logga in

Ditt användarnamn och lösenord skapas automatiskt.

Du kan genast delta i kursen, som du kan avlägga i egen takt!

3. Mot diplomet

Som avslutning efter en godkänd kurs får du ett DJURKÄNNARE-diplom med ditt eget namn.

Vad är SEY?

SEY Djurskyddet Finland r.f. är Finlands största djurskyddsförening och djurskyddsexpert. Till SEYs verksamhetsfält hörs alla djur och verksamheten täcker hela landet.

SEYs verksamhet strävar till att djur skall må väl i vårt samhälle. SEYs mål är att alla djur respekteras som kännande varelser och att djur som tas omhand av människan skall få leva ett värdefullt liv. I sin verksamhet strävar SEY speciellt till att förebygga problem men hjälper samtidigt, på många olika sätt, även aktivt djur som för tillfället lider nöd.

SEY har ungefär 40 medlemsföreningar samt 75 frivilliga djurskyddsrådgivare runt om i Finland. SEY ordnar kampanjer och tillställningar där man behandlar aktuella djurskyddsfrågor. Kampanjen Djurens vecka, som når cirka 150 000 skolelever, har SEY ordnat redan sedan år 1959. För SEY är det viktigt att förebygga djurskyddsproblem och därför har verksamhet som riktar sig till barn och unga en central roll. Djurens veckas materialpaket, skolbesöken och kursen Eläintaito.fi bidrar till barns och ungas kunskap om djurfrågor och djurskydd.