Till pedagoger och föräldrar

Eläintaito.fi (Djurkunskap.fi) är SEY Djurskyddet Finlands nätkurs om djurkunskap riktad speciellt till unga. Kursen Djurkunskap behandlar djurskydd, våra vanligaste husdjur och deras välmående och behov samt ansvarsfullt husdjursägande. Under kursens gång söker vi svar på frågan hur kan jag erbjuda ett gott liv åt mitt djur? Vi funderar över våra egna attityder och lär oss väsentliga kunskaper och färdigheter.

Kursens mål är att

Kursen riktar sig till den som

Den som klarar sig med godkänt genom kursen får ett Djurkännare-diplom. Diplomet är ett bevis på att kursen är avlagd och ett bevis på de kunskaper och färdigheter som lärts under kursen.

 

Kursen Eläintaito.fi är gratis. Vem som helst kan genomföra kursen självständigt på sin fritid eller till exempel som en del av en klubbverksamhet eller skolundervisning. Kursens innehåll lämpar sig till exempel som en del av undervisningen i biologi, livsåskådningskunskap, modersmål och valbara ämnen.

 

Vid registrering till kursen frågas inte deltagarens personuppgifter av datasäkerhetsskäl utan användarnamnet och lösenordet skapas av en robot och förknippas inte med en person. Därför är det viktigt att användarnamnet och lösenordet förvaras väl så att kursen kan genomföras i flera delar.

 

Tilläggsinformation och feedback ger gärna SEYs koordinator för ungdomsverksamheten Verna Kirjavala, verna.kirjavala@sey.fi, tfn 050 386 6893.